Werkwijze

Er wordt in de begin fase de tijd genomen om uw klachten goed in kaart te brengen, waarbij uw hulpvraag uiteindelijk centraal staat. Uw doel geeft richting aan de gesprekken en uw proces.

Voorafgaande aan het eerste gesprek krijgt u een vragenlijst toegestuurd en wordt er gevraagd deze in te vullen en te retourneren.

De praktijk vindt het belangrijk dat mensen rondom u betrokken worden bij uw proces. Een probleem draag je namelijk nooit alleen, of zou je niet alleen hoeven moeten dragen. Het beïnvloed je relatie of de mensen die dichtbij je staan. Mensen maken zich soms zorgen. Het kan ook prettig voor naasten zijn om betrokken te worden, ze hebben dan de gelegenheid om vragen te stellen of samen bepaalde onderwerpen te bespreken. Tot slot is het in de beginfase belangrijk om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van u, uw klachten en situatie. Iemand die u goed kent kan hierbij helpend zijn. Mocht u niet willen dat iemand betrokken wordt, dan wordt dit uiteraard gerespecteerd.

Na de intake fase krijgt u het verslag toegestuurd en wordt een behandelplan opgesteld. Na uw goedkeuren starten we.