Voor wie

Soms raak je in je leven uit balans. Er is iets vervelends gebeurd of je krijgt meer op je bord aan verantwoordelijkheden, spanningen of bepaalde uitdagingen dan je eigenlijk aan kan. Het kan een eenmalige gebeurtenis zijn, maar het kan ook een opeenstapeling van verschillende gebeurtenissen zijn. De emmer is overgelopen en je krijgt last van psychische klachten.

De praktijk biedt hulp aan volwassenen vanuit de Basis GGZ. Hierbij wordt gedacht aan mensen die door één of diverse factoren in een fase in hun leven kortdurend ondersteuning nodig hebben.

Denk aan angst- en stemmingsproblemen, trauma, rouwverwerking of bijvoorbeeld burn-out klachten. Indien u last heeft van milde persoonlijkheids- en verslavingsproblematiek kunt u in overleg met de huisarts eventueel ook verwezen worden. 

Veel voorkomende klachten waarvoor u terecht kan:

 • Angst en paniek
 • Somberheid en depressie
 • Assertiviteitsproblemen
 • Burn-out / overspannenheid
 • Negatief zelfbeeld
 • Onzekerheid / machteloosheidgevoelens
 • Trauma
 • Verslavingsproblematiek
 • Rouwverwerking

Klachten waarvoor u niet terecht kan:

 • Autisme
 • ADHD
 • Eetstoornissen
 • Complex trauma
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • Ernstige verslavingsproblematiek
 • Psychose


Er zijn verschillende behandelmethoden mogelijk. Samen met u wordt besproken welke weg we gaan bewandelen. Zie hier voor meer informatie over de behandelmethoden.

De praktijk vindt betrokkenheid van het systeem belangrijk en er zal daarom altijd een uitnodiging zijn om een partner of belangrijke anderen te betrekken bij de behandeling.

Spelen er complexe maatschappelijke problemen, dan is de Basis GGZ niet geïndiceerd.