Praktijkinformatie

Contact

U kunt een mail sturen naar info@ppbalans.nl of bellen naar 06 – 44 14 74 12.
U kunt zich aanmelden voor behandeling met het digitale aanmeldformulier.
De praktijk is open op maandag, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdag.
De praktijk is gevestigd in het pand van Fysiocentrum Hartkamp gelegen aan de Baron van Nagellstraat 29 in Voorthuizen.

Routebeschrijving

Spoed

De praktijk is open op maandag, dinsdagavond, donderdagochtend en vrijdag. Er is geen 24-uurs bereikbaarheid en ook doordeweeks overdag is de praktijk niet altijd direct telefonisch bereikbaar. In dat geval kunt u een bericht inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Aanmelden

U kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Afmelden

Het kan voorkomen dat een gemaakte afspraak niet nagekomen kan worden. Indien u de dag voorafgaand aan de afspraak vóór 17.00 uur afzegt worden er geen kosten in rekening gebracht. Indien u de afspraak na 17.00 uur afzegt of niet op uw afspraak verschijnt zonder bericht, wordt een deel van het consult bij u in rekening gebracht. Voor een regulier consult zal €50 in rekening worden gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. In het weekend kunt u afzeggen per voicemail of per e-mail.

Wachttijden

Zodra uw persoonlijke aanmelding en de verwijsbrief van uw huisarts beiden ontvangen zijn, is uw aanmelding compleet.

De wachttijd in de praktijk is het afgelopen jaar gemiddeld acht weken geweest. De wachttijd fluctueert echter en kan ongeveer twee weken afwijken van dit gemiddelde. Op dit moment is de wachtlijst echter opgelopen tot meer dan 16 weken. Om die reden wordt geadviseerd na te gaan of er elders eerder plek is.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Kosten en vergoeding

Ongecontracteerde zorg

Psychologen Praktijk Balans werkt ongecontracteerd. Dit is een bewuste keuze om niet gebonden te zijn aan de eisen van de zorgverzekeraars, waaronder een zogenaamd ‘omzet plafond’, waardoor de zorgverzekeraar bepaalt hoeveel mensen er geholpen mogen worden. Daarnaast is uw privacy gewaarborgd en worden er geen gegevens gedeeld met uw zorgverzekeraar.

De kosten worden (deels) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering van de cliënt. De nota krijgt u maandelijks toegestuurd en kunt u zelf declareren bij uw zorgverzekeraar.

De hoogte van de vergoeding hangt af van het type polis dat u heeft bij de zorgverzekeraar:

  • Bij een (zuivere) restitutiepolis wordt doorgaans 85% tot 100% van de kosten vergoed
  • Bij een naturapolis wordt doorgaans 65% tot 80% van de kosten vergoed

Check bij uw zorgverzekeraar wat voor u geldt of klik hier.  Voor meer informatie over ongecontracteerde zorg kijkt u op www.contractvrijepsycholoog.nl

In de wet is geregeld dat de eigen bijdrage voor de verzekerde niet zo hoog mag zijn dat de vrije artsenkeuze een hinderpaal vormt voor de verzekerde.

Heeft u niet de mogelijkheid om de eigen bijdrage (let op, dit is niet het eigen risico) te betalen, dan kan de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze u mogelijk ondersteunen in het contact met uw zorgverzekeraar. Klik hier voor informatie.

Niet-verzekerde zorg

U kunt ook terecht voor ‘niet verzekerde zorg’. Dit is een consult op eigen verzoek of een overige zorgproduct (OZP). Dit is zorg waarbij er wel een diagnose gesteld wordt, maar die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars. Wat niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering is: relatietherapie, arbeidsproblematiek (burn out), aanpassingsstoornissen en ‘andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn’, de zogenoemde V-codes. U kan hiervoor wel worden doorverwezen en behandeld, maar dient de behandeling dan zelf of via een aanvullende verzekering te betalen. Hiervoor wordt € 125,- in rekening gebracht voor een consult van 45 minuten.

Zorg Prestatie Model

Sinds 1 januari 2022 wordt er gewerkt met het zogenaamde Zorg Prestatie Model (ZPM). Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg. Een prestatie is in het nieuwe model bijvoorbeeld een consult, zowel een face to face consult als een telefonisch of email consult. 

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt. Factoren zoals het beroep van de persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg. Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (lager) dan de tarieven voor de GGZ in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze zijn hier te bekijken.

Wat gebeurt er met uw eigen risico?

Dit is veranderd. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de GGZ het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de site van de LVVP.

Privacy

De behandeling valt onder de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst. Dit betekent onder andere dat u altijd inzage hebt in uw dossier, dat er geen informatie aan derden (bv huisarts, partner, familie) gegeven zal worden zonder uw schriftelijke toestemming en dat uw dossier twintig jaar bewaard wordt nadat u uw behandeling heeft afgerond. Alleen bij levensbedreigende situaties (voor u of voor derden) kan de geheimhoudingsplicht doorbroken worden. Dit zal ten alle tijden vooraf met u bespreekbaar worden gemaakt.

 De privacy statement kan hier worden gedownload.

Klachten

Mocht u niet tevreden zijn over de dienstverlening, meldt u dit dan zo snel mogelijk. We kunnen dan proberen om tot een oplossing te komen. Mocht u ontevreden zijn over het beroepsmatig handelen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij een externe klachtenfunctionaris van de LVVP. Deze beoordeelt onafhankelijk het probleem en de klacht.

Psychologen Praktijk Balans is als LVVP-lid aangesloten op de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag, waar een speciaal portaal is ingericht voor cliënten van vrijgevestigde ggz-aanbieders (gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en psychiaters). De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen. Voor meer informatie verwijs ik u door naar de website van de LVVP.

Het kwaliteitsstatuut is hier beschikbaar.

Verwijzen

U kunt uw patiënt doorverwijzen via Zorgdomein en u kunt uiteraard altijd overleggen als u twijfelt over een doorverwijzing.

INHOUD