Copyright © 2022 Psychologen Praktijk Balans

Coronavirus

Binnen de praktijk wordt gewerkt aan de hand van de richtlijnen van het RIVM.

 

Algemene regels

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je symptomen van COVID-19 hebt

 

Specifieke regels binnen de praktijk

  • Zou u maximaal 5 minuten voor aanvang willen binnenkomen of waar mogelijk in de auto of buiten willen wachten?
  • Zou u voor en na de komst bij de praktijk uw handen willen wassen?
  • Zou u in de praktijk gebruik willen maken van desinfectiemiddel voor uw handen? Deze staat direct bij binnenkomst.
  • Zou u zich via de aangegeven route willen verplaatsen?

 

Wachttijden

Zodra uw persoonlijke aanmelding en de verwijsbrief van uw huisarts beiden ontvangen zijn, hoort u binnen 5 werkdagen of u op de wachtlijst geplaatst wordt. De wachttijd is minimaal 10 weken.

 

De genoemde wachttijd is de wachttijd, zoals deze de afgelopen maand was. De wachttijd fluctueert echter. Dit betekent dat de wachttijd voor de komende maand mogelijk enkele weken (+/- twee weken) kan afwijken.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

No-show beleid

Het kan voorkomen dat een gemaakte afspraak niet nagekomen kan worden. Indien u de dag voorafgaand aan de afspraak vóór 17.00 uur afzegt worden er geen kosten in rekening gebracht. Indien u de afspraak na 17.00 uur afzegt of niet op uw afspraak verschijnt zonder bericht, wordt een deel van het consult bij u in rekening gebracht. Voor een regulier consult zal €50 in rekening worden gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. In het weekend kunt u afzeggen per voicemail of per e-mail.

 

Betalingsvoorwaarden

Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan.

 

Spoedgevallen

De praktijk is open op maandag, dinsdagavond, donderdag en vrijdag. Er is geen 24-uurs bereikbaarheid en ook doordeweeks overdag is de praktijk niet altijd direct telefonisch bereikbaar. In dat geval kunt u een bericht inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

 

Wet- en regelgeving en privacy

De behandeling valt onder de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst. Dit betekent onder andere dat u altijd inzage hebt in uw dossier, dat er geen informatie aan derden (bv huisarts, partner, familie) gegeven zal worden zonder uw schriftelijke toestemming en dat uw dossier vijftien jaar bewaard wordt nadat u uw behandeling heeft afgerond. Alleen bij levensbedreigende situaties (voor u of voor derden) kan de geheimhoudingsplicht doorbroken worden. Dit zal ten alle tijden vooraf met u bespreekbaar worden gemaakt.

 

De privacy statement kan hier worden gedownload.

 

Klachtenregeling

Mocht u niet tevreden zijn over de dienstverlening, meldt u dit dan zo snel mogelijk. We kunnen dan proberen om tot een oplossing te komen. Mocht u ontevreden zijn over het beroepsmatig handelen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij een externe klachtenfunctionaris van de LVVP (Marieke Gransbergen). Deze beoordeelt onafhankelijk het probleem en de klacht.

 

Psychologen Praktijk Balans is als LVVP-lid aangesloten op de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag, waar een speciaal portaal is ingericht voor cliënten van vrijgevestigde ggz-aanbieders (gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en psychiaters). De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen. Voor meer informatie verwijs ik u door naar de website van de LVVP.

 

Het kwaliteitsstatuut is hier beschikbaar.