Copyright © 2022 Psychologen Praktijk Balans

Let op! Het zorgkosten model voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) gaat veranderen in 2022. Er gaat gewerkt worden met het zogenaamde Zorg Prestatie Model (ZPM).

 

Wat is het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg (of forensische zorg). Een prestatie is in het nieuwe model bijvoorbeeld een consult.

 

Waarom een nieuw model?

Het huidige systeem in de ggz is niet transparant. Het is voor cliënten soms moeilijk te begrijpen wat er op de factuur staat en er wordt vaak pas na een lange tijd een rekening gestuurd. Ook is het systeem te complex en vergt het te veel administratie van behandelaren.

 

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

 

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.

De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

 

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

 

De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

 

Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger.

 

En zowel voor cliënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag.  Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

 

Wat verandert er op de rekening?

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

 

U krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

 

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;

consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;

intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;

reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;

groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

 

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult.

 

Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.

 

Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze zijn hier te bekijken.

 

Wat gebeurt er met uw eigen risico?

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject.

 

Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

 

Voor meer informatie verwijs ik u naar de site van de LVVP.

 

Ongecontracteerde zorg

Psychologen Praktijk Balans werkt ongecontracteerd. Dit is een bewuste keuze om niet gebonden te zijn aan de eisen van de zorgverzekeraars. De kosten worden (deels) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering van de cliënt. De nota krijgt u maandelijks toegestuurd en kunt u zelf declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

De hoogte van de vergoeding hangt af van het type polis dat u heeft bij de zorgverzekeraar:

• Bij een (zuivere) restitutiepolis wordt doorgaans 85% tot 100% van de kosten vergoed

• Bij een naturapolis wordt doorgaans 65% tot 80% van de kosten vergoed

• Bij een budgetpolis kan het vergoedingsbedrag lager liggen dan 65%

 

Check bij uw zorgverzekeraar wat voor u geldt of klik hier.  Voor meer informatie over ongecontracteerde zorg kijkt u op www.contractvrijepsycholoog.nl.

 

In de declaratie worden de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit gevolgd (NZa). Het onvolledig behandeltraject wordt in rekening gebracht wanneer er alleen een intake plaatsvindt of wanneer er na de intake geen sprake blijkt te zijn van 'verzekerde zorg'.

 

Niet-verzekerde zorg

U kunt ook terecht voor ‘niet verzekerde zorg’. Dit is een consult op eigen verzoek of een overige zorgproduct (OZP). Dit is zorg waarbij er wel een diagnose gesteld wordt, maar die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars. Wat niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering is: relatietherapie, arbeidsproblematiek (burn out), aanpassingsstoornissen en ‘andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn’, de zogenoemde V-codes. U kan hiervoor wel worden doorverwezen en behandeld, maar dient de behandeling dan zelf of via een aanvullende verzekering te betalen. Hiervoor wordt € 115,- in rekening gebracht voor een consult van 45 minuten.