Copyright © 2021 Psychologen Praktijk Balans

Cognitieve gedragstherapie is één van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland en gaat vooral uit van de invloed die het denken op het gevoelsleven en het gedrag heeft.

 

Gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen vallen allen onder de noemer ‘cognitie'. Cognitieve therapie heeft als uitgangspunt dat niet zozeer een gebeurtenis een emotie veroorzaakt, maar de gedachten die daaraan gekoppeld worden. Deze gedachten hebben weer te maken met verschillende ervaringen die we hebben opgedaan in ons leven. Middels CGT leer je om gebeurtenissen anders (en minder disfunctioneel) te interpreteren en zodoende een objectievere kijk op eigen gevoelens en waarnemingen te krijgen. Zo kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en verandert ook je gedrag.

 

Bij gedragstherapie worden de omstandigheden waarin problematische gedrag tot uiting komt, gezamenlijk met u, in kaart gebracht. Vervolgens wordt samen met u op zoek gegaan naar beter passende gedragspatronen om te reageren op die omstandigheden. Cognitieve gedragstherapie beïnvloedt dus zowel uw manier van denken als uw manier van doen.

 

Voor meer informatie bekijk deze video: Gedachten uitpluizen: wat is CGT?

 

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)