Behandeling

Binnen de praktijk wordt gewerkt met diverse behandelmethoden, waaronder Cognitieve Gedragstherapie (CGT), EMDR, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Schematherapie. Afhankelijk van uw klacht en hulpvraag zullen we samen nagaan welke methode passend is.

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is één van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland en gaat vooral uit van de invloed die het denken op het gevoelsleven en het gedrag heeft.

Gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen vallen allen onder de noemer ‘cognitie’. Cognitieve therapie heeft als uitgangspunt dat niet zozeer een gebeurtenis een emotie veroorzaakt, maar de gedachten die daaraan gekoppeld worden. Deze gedachten hebben weer te maken met verschillende ervaringen die we hebben opgedaan in ons leven. Middels CGT leer je om gebeurtenissen anders (en minder disfunctioneel) te interpreteren en zodoende een meer objectieve kijk op eigen gevoelens en waarnemingen te krijgen. Zo kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en verandert ook je gedrag.

Bij gedragstherapie worden de omstandigheden waarin problematische gedrag tot uiting komt, gezamenlijk met u, in kaart gebracht. Vervolgens wordt samen met u op zoek gegaan naar beter passende gedragspatronen om te reageren op die omstandigheden. Cognitieve gedragstherapie beïnvloedt dus zowel uw manier van denken als uw manier van doen.

Voor meer informatie bekijk deze video: Gedachten uitpluizen: wat is CGT?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

oog emdr

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen (herbelevingen overdag of nachtmerries). Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een zeer succesvolle en kortdurende therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Voor meer informatie kijk op: www.emdr.nl of bekijk de video: Hoe werkt EMDR?

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie ontwikkeld voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een regelmatig terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

Ook bij mildere problematiek kan het inzicht geven in waar problemen vandaan komen en kan worden nagegaan of het gedragspatroon, wat zorgt voor klachten, doorbroken kan worden.

Voor informatie kijk op: www.schematherapie.nl

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

ACT leert je om op een milde wijze om te kunnen gaan met alles wat je denkt, ervaart en voelt. 

Acceptance & Commitment Therapy (ACT) is een vorm van cognitieve gedragstherapie. De behandeling richt zich op het ontwikkelen van veerkracht, waardoor je beter met problemen om leert gaan. Het is een therapievorm die nadrukkelijk niet klachtgericht is. In je dagelijks leven zijn onaangename gebeurtenissen namelijk niet altijd op te lossen of te voorkomen. In je leven krijg je met tegenslagen te maken, deze moet je leren verwerken. Tevens is het niet mogelijk om alles in je leven te controleren. Iets kunnen loslaten is dus een belangrijke tool. Vind je dit moeilijk, dan schiet je in de vermijding stand: eindeloos netflixen met een reep chocola of oneindig piekeren of rampscenario’s in je hoofd halen. Als dat soms gebeurt is het niet erg, maar het is beter als je hier niet automatisch bij iedere tegenslag in vervalt. 

Beter kun je in reactie op tegenslag even stilstaan en voelen. Dus niet meteen in de vecht- of vlucht stand vervallen. Maar je gevoel juist wél even helemaal toelaten. Om vervolgens te kunnen kiezen: ‘ik ga mij ondanks dit rotgevoel richten op zaken die mijn leven rijker en waardevoller maken’. Je accepteert en vervolgens commit je jezelf aan wat jij belangrijk vindt in je leven. Dat is waar het bij ACT om draait.